Blog

Når mamma blir et monster. Foto: Kristin Aafløy Opdan

Hvert eneste år får elevene i skolene våre oppleve forskjellige kulturuttrykk og møte kunstnere i skolehverdagen sin. Gjennom ordningen Den kulturelle skolesekken (DKS) blir elevene kjent med kunst og kulturuttrykk av alle slag. Dette skoleåret får elevene også digitale produksjoner, som er et nytt innslag i skolesekken.

Kulturtilbud skoleåret rundt

De forskjellige DKS-tilbudene er spredt utover hele skoleåret, og aller først ut er forfatterbesøk gjennom årets Litteraturfest Røros.

I løpet av skoleåret får skolene 15 forskjellige produksjoner på besøk, innenfor litteratur, musikk, film, teater, lydkunst, fortellerkunst, dans og kulturarv. Utøverne er både lokale kunstere/artister og utøvere som kommer fra andre steder i landet. Noe av programmet setter Røros kommune sammen selv, mens andre deler produseres av Trøndelag fylkeskommune.

Både digitale og analoge produksjoner

Da skolene stengte i mars, ble DKS-turneer i hele Norge avlyst. DKS utviklet da flere digitale produksjoner. De fleste skoler har heldigvis i dag gode tekniske løsninger som gjør det mulig med visninger hvor utøveren selv ikke er fysisk tilstede, men formidler enten i et opptak eller på streaming. Det blir spennende!

Fra forestillingen "i tråd med musikken". En figurteaterforestilling med jazz!

Fra forestillingen “i tråd med musikken”. En figurteaterforestilling med jazz!

Selv om det finnes gode løsninger for kulturformidling på skjerm, er det i de faktiske, fysiske møtene mellom utøver og elev at magien skjer. De aller fleste forestillingene, workshopene og formidlingene skjer derfor fremdeles “på ordentlig” og “på stedet”. Elevene får besøk både i klasserom og i gymsal, samt at noen av forestillingene vises på Storstuggu.

DKS-program skoleåret 2020 – 2021

Klikk på tittel for å se mer om (noen av) de forskjellige produksjonene!

 • Litteraturfest Røros: forfatterbesøk av Simon Stranger og Bjørn Rørvik (Utvalgte trinn)
 • Fortæleran kjem: Fortellere dukker plutselig opp i skoletimen (Alle trinn)
 • Drømmefanger/Lykkebein: Samisk duetjie med Meerke Krihke Leine Biente (7. trinn Røros)
 • Lydworkshop med lydkunstner Tulle Ruth Jespersen (5.-7. trinn Brekken og Glåmos oppvekstsenter)
 • Historiekista: Kulturarv med formidlere fra Stiklestad nasjonale kultursenter (1.-4. trinn)
 • Antifestkomiteen: forfatterbesøk med Bjørn Ingvaldsen (5.-7. trinn)
 • Laget i verden: Kulturhistorie, visuell kunst (8. og 9. trinn)
 • I tråd med musikken: Figurteater og musikk (1.-4. trinn)
 • Moderne dans: danseworkshop (valgfag scene)
 • Pols: Levende kulturarv, dans med Røros folkedanslag (9. trinn)
 • Når mamma blir et monster: teaterforestilling om skilsmisse (5.-7. trinn)
 • Arkitektur for 10. trinn: arkitekturworkshop (10. trinn)
 • Den store skolekinouka: film (alle trinn)
 • Tråante: musikk (8.-10. trinn)
 • Sommerles: kickoff for bibliotekenes lesekampanje med forfatterbesøk (utvalgte trinn)
DKS – et samarbeid mellom kultur og oppvekst

Den kulturelle skolesekken er et samarbeid mellom kultursektoren og oppvekstsektoren. Et viktig mål for Den kulturelle skolesekken er å bidra til en helhetlig innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål. Med de nye læreplanene, hvor estetiske fag og -læringsprosesser har fått en tydelig plass, ligger det også godt til rette for dette!

For mer informasjon om Den kulturelle skolesekken i Røros kommune, ta kontakt med DKS-koordinator:

Ane Linn Haagaas
T: 92 43 12 07 M: ane.linn.haagaas@roros.kommune.no

X