Blog

Kultur, idrett og fritid, Nyheter, Politikk

Røros kommune oppfordrer frivillige lag og foreninger til å skjerme 6. februar for møtevirksomhet på ettermiddags- og kveldstid

Det samiske flagget heist opp på rådhuset

Den 6. februar er samefolkets dag. Dagen markeres med bl.a. flaggheising, og flere store og små arrangementer.

Røros kommune oppfordrer frivillige lag og foreninger til å skjerme 6. februar for møtevirksomhet på ettermiddags- og kveldstid. Vi ønsker at det legges til rette for deltakelse på arrangementene i forbindelse med samefolkets dag. Dette vil være et lite, men viktig bidrag til å styrke det samiske språket og kulturen.

Røros kommune skal selv prøve så langt det er mulig å skjerme denne ettermiddagen og kvelden fra ordinær møtevirksomhet.

Bakgrunn

Rossen tjïelte / Røros kommune ligger i rørossamisk område og er et kjent samisk knutepunkt og møteplass. Som del av samisk forvaltningsområde er vårt hovedmål å styrke og videreutvikle samisk språk, kultur, identitet og samfunnsliv.

Siden 2018 har Røros kommune vært en del av forvaltningsområdet for samisk språk og kultur. Mye spennende har skjedd siden 2018 for å styrke det sør-samiske språket og den sør-samiske kulturen. I løpet av det siste året er det blant annet vedtatt samiske stedsnavn for både Brekken, Glåmos og Røros, og nå sist også for Røros kommune.

Kommunestyret vedtok følgende den 15. desember 2022:

  1. Røros kommune prøver så langt det er mulig å unngå å legge møter på ettermiddag og kveldstid den 6. februar. Dette omfatter alle kommunens virksomheter, råd og utvalg.
  2. Røros kommune oppfordrer frivillige lag og organisasjoner til å skjerme 6. februar for møtevirksomhet på ettermiddag- og kveldstid
X