Blog

Aktuelt, Bygge og bo, Nyheter, Næring

Skal du bygge eller pusse opp? Slik velger du seriøse håndverkere

Sort-hvitt bilde av hammer, skiftnøkkel, umbraconøkkel og skruer

De aller fleste forbrukere ønsker å bruke seriøse håndverkere. Siden 2018 har Røros kommune samarbeidet med prosjektet Tettpå, som hjelper forbrukere å finne seriøse og lovlydige håndverkere.

Kort fortalt går det ut på at et serviceteam fra Skatteetaten ringer til forbrukere som har søkt om byggetillatelse eller kjøpt bolig- eller fritidseiendom i vår kommune. Serviceteamet gir deg veiledning i hvordan du velger håndverkere.

Nå lanserer også Tettpå en ny versjon av veilederen på Skatteetatens nettsider.

Slik velger du håndverker

Her finner du den nye veilederen med sjekkliste og tips om hvordan du velger seriøse håndverkere. Du får informasjon om:

  • hva du bør sjekke hos håndverksbedrifter
  • hvor og hvordan du sjekker åpne næringslivsdata
  • fordelene ved å bruke seriøs arbeidskraft
  • hvilke plikter og rettigheter du har som byggherre

Å sjekke håndverksbedriftene før du skriver kontrakt, gir deg trygghet i byggeprosjektet. Samtidig er du med på å forebygge arbeidslivskriminalitet og vil bidra til et sunt og godt arbeidsliv

Røros kommune samarbeider med Tettpå

Tettpå er et tiltak på tvers av offentlige etater, partene i arbeidslivet, byggebransjen og forbrukernes interesseorganisasjoner. Tiltaket er implementert i mange av landets største by- og hyttekommuner.

Samarbeidet med Tettpå er viktig ledd i Røros kommunes arbeid mot arbeidsmiljøkriminalitet. Formålet med Tettpå er å redusere etterspørselen etter useriøs arbeidskraft i byggebransjen, sier Dag Øyen, virksomhetsleder tekniske områder i Røros kommune.

Du kan lese mer om Tettpå på Skatteetatens nettside.

X