Blog

Aktuelt, Folkehelse, framtidas trygghet og omsorg, Helse og omsorg, Nyheter

Siv Tamlag blir ny kommunalsjef helse og omsorg i Røros kommune

Portrettbilde at Siv Tamlag i grå anorakk og blå lue med snø og blå himmel bak

Pressemelding fra Røros kommune 26. august 2020

Kommunedirektøren har tilsatt Siv Tamlag (54) fra Tvedestrand som ny kommunalsjef helse og omsorg i Røros kommune. Det var et enstemmig tilsettingsutvalg som innstilte henne. Tamlag kommer fra stillingen som leder i helse og omsorg for Solhaug Bo- og omsorgssenter i Arendal kommune. Hun har røtter i Aunegrenda i Holtålen kommune. Siv tenker å bosette seg i Røros kommune.

Siv er sykepleier, og har i tillegg til å utøve dette yrket, hatt lederroller ved St. Olav, Haukeland universitetssykehus, innen legemiddelindustrien og bemanningsbransjen. Siv har også vært selvstendig næringsdrivende innenfor ulike felt, og har blant annet vært prosjektansvarlig for Orange Helse som rekrutterte sykepleiere fra Baltikum til primærhelsetjenesten i Norge. Siv holder i tillegg på med en master i helseledelse.

Sivs mangfoldige bakgrunn vil styrke og komplettere kommunedirektørens øvrige ledelse og bringe nye perspektiver inn i organisasjonen når det gjelder både helsefag og strategisk ledelse. Siv kommer inn i Røros kommune i en tid med omfattende endrings- og utviklingsprosesser i helse og omsorg og i organisasjonen ellers. Helse og omsorg representerer en av de mest komplekse tjenesteområdene i kommunen. Siv vil derfor bli svært sentral i de framtidige satsingene og videre omstilling av denne sektoren, og i kommunal utvikling generelt.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven og bidra til å utvikle helse og omsorg i Røros kommune. Jeg er ydmyk og takknemlig for å få denne muligheten, og ser fram til å jobbe sammen med gode medarbeidere, sier Siv.

Vi ser fram til å få Siv inn i vår organisasjon. Hun vil være på plass i starten av desember.

Kontaktinformasjon

Kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås, Røros kommune

X