Blog

Aktuelt, Bygge og bo, Nyheter

Sentrumsprat på Kaffestuggu ble en suksess!

sentrumsprat

Ny områdeplan for Røros sentrum har vært ute til høring. Torsdag 4. oktober flyttet vi derfor plankontoret vårt ut i gata, nærmere bestemt på Kaffestuggu.

Byantikvar Magnus Borgos og kommuneplanlegger Øystein Engan møtte tallrike og ivrige fremmøtte til hyggelig, informativ og lærerik samtale om sentrumsutvikling, byliv, bomiljø, trafikk samt mye mer.

Godt oppmøte
Arrangementet skulle gi folk muligheten til å møte sentrumsplanleggerne på en uformell måte, senke terskelen for å møte opp og si sin mening, og dermed få tak i stemmer som vanligvis ikke høres. Basert på oppmøte, tilbakemeldinger og innspill kan vi ikke annet enn å kalle det en suksess.

Skal vi gjenta dette?
Røros kommune jobber hele tiden med å utvikle nærheten til, og samarbeidet med innbyggerne våre. Medvirkning i forbindelse med planarbeid er en god utviklings- og testarena for dette.

Vi ønsker å bli mere synlig, vise fram hva vi jobber med, involvere folk mere i planarbeidet og la folk få muligheten til å påvirke utformingen av omgivelsene sine. For å få til dette er vi nødt til å tenke nytt og kreativt rundt medvirkningsprosesser. Hvordan vil dere bli møtt av kommunen? Hvilke saker engasjerer? Hvordan foretrekker dere å gi tilbakemeldinger eller innspill? Dersom dere har tanker rundt dette tar vi gjerne i mot innspill.

X