Blog

Aktuelt, Bygge og bo, Nyheter, Politikk

Sentrumsplanen ut på høring for 2. gang

Sentrumsplanen ut på høring for andre gang

Planutvalget i Røros vedtok på sitt møte den 17.1.2019 å sende områdeplan for Røros sentrum ut til nytt offentlig ettersyn.

Planen er lagt ut til ny høring fordi det ble vedtatt en rekke endringer i både plankartet og bestemmelsene. Vi vil derfor oppfordre til at dere leser plandokumentene, og sender inn merknader.

Hvor sender jeg merknader?
Merknadene sender dere til servicekontoret, gjerne på e-post: postmottak@roros.kommune.no

Fristen for å sende inn merknader er 8.mars 2019
Klikk på denne lenken for å finne plandokumentene.

Det ligger også en kopi av dokumentene på servicekontoret.

X