Blog

Overalt i kommunens virksomheter, avdelinger og uterom finner vi kunst. Røros kommune eier omtrent 500 kunstverk, alt i fra skulpturer til oljemalerier, glasskunst og trykk til treskjæring. Vi har nå samlet kunsten i en felles database, som både ansatte og publikum kan ta del i!

Formidling og forvaltning i ett system

Norges kunstdatabase (NKDB) fungerer som en formidlingsside, hvor publikum kan se deler av den kunsten vi har på forskjellige steder i kommunen. Det går an å søke opp kunstverk både på sted, kunstner, teknikk og type kunst.

Systemet fungerer også som et forvaltningssystem, slik at Røros kommune til enhver tid har oversikt over hvilken kunst som finnes hvor, og ha muligheten til å varsle ved behov for utbedringer, oppussing eller lignende. All ny kunst kommunen kjøper eller får som gave, skal registreres med bilde og informasjon i systemet.

Er absolutt all kunsten kommunen har, publisert?

Noe av kunsten vi har er registrert i systemet, men ikke publisert for publikum. Dette er det ulike grunner til, blant annet er det ikke all kunsten vi har avfotografert, mens andre ting er i dårlig forfatning og skal pusses opp.

Vil du hjelpe oss å gjøre databasen bedre?

Hvor mye informasjon og hvor presis informasjon vi har om hvert enkelt kunstverk varierer. Vi ønsker gjerne innspill fra deg hvis du oppdager feil og mangler, eller har kunnskap som bør knyttes til kunstverk vi har i samlingen vår. Det er derfor laget en funksjonalitet som gjør det lett for deg å bidra:

Gi beskjed hvis du finner en feil eller har mer info om kunstverket!

Når du er inne i et kunstverk, feks “Rev” av Henry Solli, kan du klikke på den lille konvolutten nederst til høyre og sende oss en melding med det samme.

Hvor finner jeg kunsten?

Kunsten kan du se her:

Norges Kunstdatabaser Røros kommune

X