Blog

Aktuelt, Barn, unge og utdanning, Nyheter

Saneringsarbeidet i Kvitsanden barnehage

Bilde Kvitsanden barnehage

Planlagt oppstart for saneringsarbeidene i Kvitsanden barnehage er i slutten av neste uke. I tillegg til selv saneringen, må det påregnes noe etterarbeid.

Tidspunkt for gjenåpning av normal barnehagedrift avhenger av fremdriften i saneringsarbeidet, samt befaring og godkjenning fra Arbeidstilsynet.

Risiko- og tiltaksvurderingen
I forbindelse med påvist asbest og asbestholdig støv gjennomførte Norconsult, på oppdrag fra Røros kommune, en risiko- og tiltaksvurdering med sikte på at bygningen skal kunne tas i bruk igjen. Risiko- og tiltaksvurderingen av Kvitsanden barnehage viste at verken barn eller ansatte har vært utsatt for helserisiko.

Norconsult kom i sin vurdering med flere ulike alternativer. Røros kommune valgte sanering av loft og fullstendig sanering av eternitthimling og gulvbelegg i 2. etasje, da dette tiltaket gir minst begrensning i bruk av bygget. Risikovurderingen viste at det ikke er nødvendig med utbedringer med hensyn til asbest i 1. etasje.

Ytterligere informasjon om arbeidet kommer fortløpende.

X