Blog

Aktuelt, Kultur, idrett og fritid, Nyheter, Politikk

Samiske stedsnavn i Røros kommune: 2. gangs høringsrunde

I henhold til lov om stadnavn ber Røros kommune om innspill på skrivemåten for samiske stedsnavn.

Tabell viser foreslått skrivemåte basert på innstilling fra Saemien Sijjienïmmhmoenehtse/samisk stedsnavnutvalg i Røros kommune, og foreløpig tilråding fra Sametingets stedsnavnkonsulent for sørsamiske navn. 

Her finner du stedsnavnskonsulentens faglige utredninger for samiske stedsnavn.

Høringsfrist: 20.6.2021

Samiske stedsnavn

 

Spørsmål rettes til morten.tondel@roros.kommune.no

Innspill sendes postmottak@roros.kommune.no
eller
Røros kommune
Bergmannsgaten 23
7374 Røros

X