Blog

Nyheter

Sametingsvalg – Saemiedigkieveeljeme 2021

samenes flagg

Hvis du skal stemme ved sametingsvalget 2021, så er fristen for innmelding 30. juni.

For å kunne stemme ved sametingsvalget må du være registrert i Sametingets valgmanntall.
Skal du stå i Sametingets valgmanntall må du registrere deg selv. Du kan ikke registrere andre og andre kan ikke registrere deg.

Registrer deg her

X