Blog

Aktuelt, Barn, unge og utdanning, Kultur, idrett og fritid, Nyheter

Samarbeidsprosjekt mellom kulturskolen og barnehagene

Illustrasjonsfoto samarbeid barnehage og kulturskole

Røros barnehage og Kulturskolen har inngått et samarbeid om barns språkutvikling og musikk.

Alle barnehagene i Røros har over en lengre periode jobbet med et utviklingsprosjekt om barns språkmiljø, noe som er et utgangspunkt for innholdet i vårt samarbeid. Kulturskolen skal være et lokalt ressurssenter og en samarbeidende aktør inn mot blant annet barnehage og skole i den enkelte kommune.

Pedagogisk samarbeid på tvers av virksomhetene

Virksomhetsleder for Røros barnehage, Inge Aas og virksomhetsleder for kulturskolen, Nils Graftås har stor tro på prosjektet.

Virksomhetsleder for Røros barnehage, Inge Aas og virksomhetsleder for kulturskolen, Nils Graftås har stor tro på prosjektet.

Virksomhetsleder for Røros barnehage, Inge Aas og virksomhetsleder for Kulturskolen, Nils Graftås har stor tro på prosjektet.

-Mari Eggen er faglig ansvarlig fra Kulturskolen. Hun skal samarbeide med en pedagogisk leder fra hver av sentrumsbarnehagene, noe som bidrar til en gjensidig kompetanseutvikling. De pedagogiske lederne som deltar i prosjektet er Susanne Agnor fra Kvitsanden barnehage, Trude Todalshaug Sjøvold fra Øya barnehage og Kristin Kosberg fra Ysterhagan barnehage.

Musikk og bevegelse er viktig for språkopplæring
Prosjektet tar i bruk det muntlige språket, kroppsspråket og det musiske språket for å fremme barns språklige kompetanse. Forskning viser at språk, musikk og bevegelse ser ut til å ha spesielt god effekt i språkopplæringen (Aalberg & Semundseth, 2006). Musikk inneholder mange elementer som kan være sentrale i arbeidet med barns språkutvikling. Ord og setninger har en oppbygning som inneholder rytme, tempo og dynamikk, akkurat slik musikk har. Barns behov for å uttrykke seg er medfødt, og evnen til å kommunisere er en viktig del av det å være menneske (Aalberg & Semundseth, 2008).

To av musikklek pedagogene barnehagene og Mari Eggen fra Kulturskolen.

To av musikklek-pedagogene i barnehagene og Mari Eggen fra Kulturskolen.

Musikk er et verdensspråk
Rammeplanen for barnehagen påpeker at barnehagen i arbeidet med fagområdet «Kommunikasjon, språk og tekst» skal bidra til at barna leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord, og at personalet skal oppmuntre barna til å gjøre det. I Kulturskolens rammeplan påpekes at kulturskolen skal bidra til barn og unges danning, fremme respekt for andres kulturelle tilhørighet, bevisstgjøre egen identitet, bli kritisk reflekterende og utvikle egen livskompetanse. Det er dette vårt prosjekt handler om. I tillegg til utvikling av språk vil dette også kunne stimulere barnas motoriske, emosjonelle, sosiale og kognitive/intellektuelle utvikling. Det bidrar også til fellesskap og felles opplevelser. Musikk er et verdensspråk, noe som er kjent for alle barn uavhengig av kultur. Dette gjør at også de minoritetsspråklige barna kan delta på lik linje med de andre barna, og med like stort utbytte og engasjement.

Prosjektet tar i bruk det muntlige språket, kroppsspråket og det musiske språket for å fremme barns språklige kompetanse.

Prosjektet tar i bruk det muntlige språket, kroppsspråket og det musiske språket for å fremme barns språklige kompetanse.

X