Blog

Arbeid, aktivitet og familie, Nyheter

Saemiej åålmegebiejjie /Samefolkets nasjonaldag

samefolkets nasjonaldag

Lahkoe biejjine gaajhkh dovnesh! Gratulere med dagen alle sammen!

 

Program for dagen: https://roros.kommune.no/events/samenes-nasjonaldag-program/

X