Blog

Arbeid, aktivitet og familie, Nyheter

Saemiej åålmegebiejjie /Samefolkets nasjonaldag

Sameflagg

Lahkoe biejjine gaajhkh dovnesh! Gratulerer med dagen alle sammen!

Bli med å feire dagen! Her kan du lese mer og se programmet.

X