Blog

Aktuelt, framtidas trygghet og omsorg, Nyheter

Roser medarbeiderne for vel gjennomført innflytting

Bilde av tre medarbeidere på det nye sykehjemmet, som står ved siden av hverandre foran det nye kjøkkenet.

Onsdag denne uka flyttet vi inn i det nye bo-, helse- og velferdssenteret på Øverhagaen. – Det er nesten en uvirkelig milepæl som nå er nådd ved at Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter er åpnet og beboerne har flyttet inn, sier kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås.

Prosessen har bestått i komplekse omstillingsprosesser av selve tjenesten, et omfattende byggeprosjekt, nye velferdsteknologiske løsninger og endring av arbeidsprosesser.

– Dette hadde ikke vært mulig hvis ikke Røros kommune hadde hatt svært dyktige medarbeidere innenfor ulike virksomheter, sier Jensås. Vi har medarbeidere som har samhandlet godt tverrfaglig, kompetente ledere og en velfungerende prosjektorganisasjon. Pleiere, vaktmestere, renholdere, kjøkkenpersonale og ledere har jobbet parallelt med ordinær drift og samtidig forberedt til flytting, over en lang periode. Tillitsvalgte og vernetjenesten har også vært viktige bidragsytere underveis i prosessen.

Samtidig har medarbeiderne stått i arbeidet med å forhindre et koronautbrudd på Røros. – Jeg ønsker å rette en stor takk til alle de som har stått i omstillingsprosessen med rak rygg over lang tid – og spesielt nå dette året, legger hun til.

Det er også viktig å understreke det gode samarbeidet som har vært med entreprenørene og alle de involverte i prosessen, brukere og pårørende. ­– Jeg gleder meg til å følge den videre utviklingen av tjenesten, sier kommunedirektør Jensås.

Den 17. september blir det offisiell åpning. Det blir en enkel markering for inviterte, på grunn av koronasituasjonen. Byggekomiteen har blant annet invitert ordføreren, kommunedirektøren og formannskapet til åpningen.

To pleiere i gangen på sykehjemmet flytter sengetøy fra en stor tralle inn i hyllene på sengetøylageret.

Sengetøyet må på plass før beboerne kan flytte inn.

En vaktmester står og sager noe med metallsag, på verktøytralla si, inne i gangen på sykehjemmet. bak han ser vi en veranda med sittegruppe gjennom et stort vindu.

Det er litt av hvert som skal fikses og ordnes før innflytting.

Bilde av en eldre dame med gåstol som får blomster av en dame.

Den første beboeren som flytter inn på Øverhagaen får blomster og blir ønsket velkommen av Gonda Brouwer

Bilde som viser hovedinngangen på det nye sykehjemmet, med rød løper foran inngangen, og på hver side står to store blomsterpotter med blomster og norske flagg.

Inngangspartiet var pyntet med blomster, flagg og rød løper på åpningsdagen.

 

Foto: Røros kommune

X