Blog

illustrasjonsfoto Rørosmartnan. Foto Svein Eggan

 

Martnan nummer 168 skulle avholdes i 2021, men det satte koronapandemien en stopper for. Formannskapet vedtok i oktober i 2020 at den 168. Rørosmartnan måtte utsettes til 2022. Planleggingen er i rute, men i lys av de nye tiltakene regjeringen kom med tidligere denne uken må vi nok engang vurdere om det vil være mulig å gjennomføre Martnan i februar 2022. 

Tre tiltaksplaner.
I kongelig resolusjon fra 1853 står det: “Fra 1854 af skal der i Røros afholdes et Marked, der begynder næst siste Tirsdag i Februar Maaned og varer til den paafølgene Fredag”. Siden 1854 er det blitt avholdt en ubrutt rekke med 167 markeder i Røros i februar, i dag kjent som Rørosmartnan.

Martnassjef Lillian Sandnes sier følgende om situasjonen: Tidlig i høst utarbeidet vi tre tiltaksplaner for ulike scenarier og gjorde en konsekvensanalyse av samtlige. Det er til stor hjelp i den situasjonen vi har havnet i nå, og vi jobber nå iherdig videre med nødvendige tilpasninger for å unngå avlysning enda et år!

God kompetanse på gjennomføring av arrangment pandemitider.
Gjennom 2020 og 2021 har Røros opparbeidet seg en anselig kompetanse i trygg gjennomføring av store arrangementer i pandemitider. Etter innføringen av nye nasjonale smitteverntiltak, skal Rørossamfunnet gjøre bruk av denne kompetansen til om, og i så fall hvorfan vi kan gjennomfør Rørosmartnan 15.–19.2.2022. Visit Røros som arrangør, Destinasjon Røros og Røros kommune vil i fellesskap følge utviklingen i pandemien tett og se på løsninger som kan gjøre det mulig at Røros også i 2022 kan imot gjester fra fjern og nær til flotte opplevelser, handel og spell på Rørosmartnan. Kommuneoverlege Marius Kaland sier følgende: Om det blir Rørosmartnan 2022, skal alle kunne føle seg trygge på at det vil gjennomføres smittervernsforsvarlig.

Rørosmartnan – et pusterom i vinterhalvåret og grunnlaget viktig verdiskaping.
Vi ønsker å se på hvilke muligheter vi har innenfor de rammene og smitteverntiltakene som foreligger. For Rørossamfunnet er martnan et pusterom i vinterhalvåret, en kulturell møteplass, og ikke minst et viktig arrangement for handel, restaurant og overnattingsbedrifter. Dette danner grunnlaget for viktig verdiskaping og mange arbeidsplasser. Dette er også en viktig del av vurdering vi skal ta. Dette understreker også reiselivssjef Tove Martens: Rørosmartnan utgjør en svært stor del av årsomsetningen for mange bedrifter, og er en grunnpilar i regionens reiseliv. Et avlyst arrangement også i 2022 vil ramme en allerede hardt prøvet næring. Det er derfor viktig å se nærmere på alternativer og hvilke muligheter som fins for gjennomføring.

Endelig tilbakemelding på gjennomføring av Rørosmartnan 2022 i midten av januar.
Ordfører Christian Elgaaen sier at Rørosmartnan betyr mye for en hel region. Vi skal ta pandemien på alvor og følge nasjonale retningslinjer. Samtidig er kulturen, frivilligheten og deler av næringslivet igjen hardt rammet av nasjonale tiltak. Derfor er det viktig for meg at vi ser på alle muligheter og alle alternativer før en endelig beslutning om Rørosmartnan 2022 tas, fortsetter han. Vi følger Covid-situasjonen tett, og vil gi endelig tilbakemelding på gjennomføring av Rørosmartnan 2022 i midten av januar.

 

Reiselivssjef Tove Martens, Destinasjon Røros

Martnassjef Lillian Sandnes, Visit Røros

Ordfører Christian Elgaaen, Røros kommune

 

X