Blog

Aktuelt, Nyheter, Næring, Politikk, Verdensarv Røros

Rørosmartnan 2022 og nasjonale smitteverntiltak

illustrasjonsfoto Rørosmartnan. Foto Svein Eggan

Pressemelding fra Røros kommune, Destinasjon Røros og Visit Røros

Den 168. Rørosmartnan skal i henhold til kongelig resolusjon fra 1853, gjennomføres fra den 15. til den 19. februar 2022.

Den 15. desember 2021 gikk det ut en pressemelding om arbeidet knyttet til Rørosmartnan 2022. Visit Røros som arrangør, Destinasjon Røros og Røros kommune har i fellesskap brukt tiden frem til nå til å vurdere mulighetsrommet for en gjennomføring av Rørosmartnan 2022, i lys av utviklingen i pandemien.

Vel inne i det nye året er vi fremdeles bundet av nasjonale retningslinjer og tiltak knyttet til koronapandemien i Norge. Dette påvirker direkte hvordan Rørosmartnan 2022 må utformes dersom den skal gjennomføres. Regjeringen har varslet en kunngjøring av justerte smitteverntiltak den 14. januar. Disse nye retningslinjene vil få stor betydning for den endelige beslutningen som fattes for Rørosmartnan.

Rørosmartnan eies av Røros kommune, og det er formannskapet som skal ta en endelig avgjørelse på om arrangementet skal gjennomføres. Formannskapet vil møtes mandag den 17.1. Rørosmartnan er av svært stor betydning for mange, og det er mange interessenter det skal tas hensyn til. Derfor er det viktig at de nye nasjonale retningslinjene blir en del av denne beslutningen.

Inntil da arbeider vi derfor videre med å evaluere mulighetsrommet.

 

Røros kommune, ordfører Isak V. Busch

Destinasjon Røros, reiselivssjef  Tove Martens

Visit Røros, martnassjef Lillian Sandnes

X