Blog

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. Målsetningen med Norsk kulturindeks er å beskrive det faktiske kulturtilbudet og den faktiske kulturbruken innenfor kommunen som geografisk område. Indeksen er utviklet av Telemarksforsking i samarbeid med norske kommuner og fylkeskommuner.

For åttende år på rad er det Røros kommune som rangeres øverst av alle landets kommuner på Telemarksforsknings kulturindeks. Rangeringen baserer seg på tall fra 2018.

Målinger innen elleve kategorier:

• Kunstnere
• Kulturarbeidere
• Tildelinger
• Museum
• DKS
• Kulturskole
• Bibliotek
• Kino
• Frivillighet
• Scenekunst
• Konserter

Bibliotek, frivillighet, museum, kunstnere og scenekunst opp

Tallene varierer fra år til år – men Røros kommune skiller seg ut ved å ha en generell høy skår innen de fleste kategoriene. Både bibliotek, frivillighet, museum, kunstnere og scenekunst har en høyere skår enn fjorårets indeks. Vi syns det er ekstra hyggelig at biblioteket har rykket opp fra en 54. plass til en 19. plass fra i fjor. Tallene viser utlån, besøk, deltakere på arrangement og aktive voksne lånere.

Frivillighet skårer også høyere enn forrige måling, tallene fra 2018 plasserer Røros kommune på en 16. plass totalt, mot 39. plass i 2017. Tallene i denne kategorien er basert på mva.-refusjonsordningen for frivillige organisasjoner, samt medlemstall for tre kulturaktiviteter med et stort samlet medlemstall i svært mange kommuner: Kor, korps og husflidslag. Historielag, kunstforeninger og deltakere på voksenopplæringskurs relatert til kultur er også inkludert her.

Vi ligger i en kulturregion og kulturfylke!

Det er gledelig at Trøndelag rangeres øverst på indeksen for fylker, og vi vil også få si at vi syns det er veldig gledelig å se at Tynset ligger som nummer 5 på den totale rangeringen!

Jeg vil vite mer!

Mer informasjon om kulturindeksen og de ulike kategoriene finner du her: KULTURINDEKSEN  Ta også gjerne kontakt med kultursjef Morten Tøndel: Telefon: 977 61 509

X