Blog

Aktuelt, Arbeid, aktivitet og familie, Folkehelse, Nyheter, Næring, Politikk

Røros med flest folk i arbeid og topplassering i årets Kommune NM!

Bilde av blomsterbukett med håndskrevet kort oppi

I dag ble resultatene av årets NHO Kommune NM offentliggjort, og Røros kommune er på topp 100-listen – nummer 6 i Trøndelag og nummer 75 på landsbasis. Kommunen har høyeste andel sysselsatte i Trøndelag. I tillegg er vi i landstoppen for stor næringsvariasjon og høy andel privat ansatte. – At folk flest er i arbeid er svært bra både for den enkelte, for næringslivet og for rørossamfunnet, sier fungerende ordfører Christian Elgaaen.

Les hele pressemeldingen fra NHO her:

Røros et forbilde med flest folk i arbeid! – NHOs trønderske Kommune NM

Røros kommune imponerer med fylkets høyeste sysselsettingsandel i prosent av befolkningen mellom 20-65 år med hele 93,6 %. Når vi i tillegg ser at kommunen ligger langt under landsgjennomsnittet både på antall uføre, sykefravær og arbeidsledige, så gjør denne topplasseringen et desto mer imponerende inntrykk. Tallene er hentet fra offentlig statistikk i koronaåret 2020. At flest mulig har en tilknytning til arbeidslivet er en svært god ting både for den enkelte rørosing, men også for samfunnet og bedriftene. NHO er derfor nysgjerrig på hva som bidrar til dette imponerende og stabilt høye tallet og hva Trøndelag kan lære av Rørosingene? Røros kommune rager også i landstoppen for stor næringsvariasjon og høy andel privat ansatte.

Det er arbeidskraften som er Norges nasjonalformue, og rørosingene har et imponerende innskuddene i den kontoen. NHO er bekymret for at mange i Trøndelag står utenfor arbeidslivet, og vi vet samtidig at mange bedrifter trenger flere nye arbeidstakere. Å koble disse sammen i årene fremover er en av de viktigste jobbene både for kommunene og bedriftene.

Med et gjennomsnitt i de trønderske kommunene for sysselsettingsandel av befolkningen mellom 20-65 år på 70,7% og et landsgjennomsnitt på 75,4% var det bare for oss i NHO Trøndelag å bestille blomster til kommunen.
Kommunen ligger totalt sett rangert som kommune nr 6 i Trøndelag og som nr 75 på landsbasis i årets Kommune NM.

Kommune NM

Det er kommunen som tilrettelegger for næringsaktivitet lokalt, og konkurransekraften til en bedrift starter lokalt. NHO lager hvert år et Kommune NM der kommunene i Norge rangeres etter lokal vekstkraft og attraktivitet basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse, og kommunal økonomi. Årets rangering bygger på tall fra 2020, og kan for enkelte indikatorer være påvirket av koronapandemien. Tallene er hentet fra offentlig statistikk fra SSB og NAV.

Trøndelag fylkeskommune er rangert som nummer 4 på fylkeslisten. Trøndelag har 10 av i alt 38 kommuner på listen over topp 100, og to kommuner, Trondheim og Frøya, på topp 20-listen i årets Kommune-NM. Fylket gjør det best på kompetanseområdet der det er rangert som nummer 2. Utviklingen for fylket totalt har vært relativt stabil de siste par årene for de fleste indikatorene, sett bort fra indikatorene som er særlig berørt av koronasituasjonen. Sykefravær og arbeidsledighetsrate økte kraftig i fjor i Trøndelag i likhet med resten av landet. Den registrerte arbeidsledighetsraten i Trøndelag økte fra 1,7 prosent i 2019(november) til 2,9 prosent i 2020 (november), dette er en noe mindre økning enn på landsbasis, der ledigheten økte fra 2,1 til 4,1 prosent i samme periode.

Les mer fra hovedrapport, tallgrunnlag og rangering her NHOs Kommune NM

X