Blog

Barn, unge og utdanning, Nyheter

Røros kommune søker støttekontakter

Illustrasjonsfoto for Barn, unge og utdanning

Har du lyst til å hjelpe andre til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter?

Helsestasjon og hjemmetjenesten gir oppdrag til støttekontakter. De følger opp enkeltpersoner som trenger bistand til å delta i fritidsaktiviteter.

Hvem kan bli støttekontakt?

Du trenger ingen spesiell utdanning, men det legges vekt på personlig egnethet, interesse for mennesker og respekt for andre, samt interesse for kultur og fritidsaktiviteter. Vi søker fortrinnsvis personer som er 16 år og eldre og som ønsker å hjelpe andre med meningsfulle kultur og fritidsaktiviteter.

Hva innebærer det?

  • Støttekontaktordningen skal bidra til å bryte isolasjon og hjelpe den enkelte å komme seg ut av hjemmet og delta i ulike aktiviteter.
  • Fange opp brukerens interesse
  • Finne egnede aktiviteter som brukeren ønsker å delta i
  • Hjelpe brukeren til å utvikle sosiale relasjoner, slik at de får en meningsfull fritid og økt livskvalitet.

Høres dette interessant ut? Da ønsker vi å høre fra deg!

Ta kontakt med Bjørg Toldalshaug, avdelingsleder for helsestasjon om du ønsker å jobbe med barn. Send en e-post til bjorg.todalshaug@roros.kommune.no, eller ring 92 82 74 64.

Ønsker du å jobbe med voksne eller eldre mennesker, så kontakter du Nina Leer Harborg, virksomhetsleder i hjemmetjenesten. Send en e-post til nina.harborg@roros.kommune.no, eller ring 92 22 13 24.

X