Blog

Aktuelt, Barn, unge og utdanning, Bygge og bo, Helse og omsorg, Kultur, idrett og fritid, Natur og miljø, Nyheter, Næring, Politikk

Røros kommune legger ut forslag til klima- og miljøplan på offentlig høring

Illustrasjonsfoto høringsutkast klima og miljøplan 2018-2030

Røros kommune legger den 11. desember Klima- og miljøplan for perioden 2018 til 2030, ut på offentlig høring.

Planen har som mål å bedre miljøet samtidig som den skal bidra til å heve bokvalitet, bedre folkehelsen, øke verdiskapingen og fremheve verdensarvens kvaliteter. Den skal med andre ord bidra til at vi også når målene i kommuneplanens samfunnsdel. Det grønne skiftet vil ikke bare redusere klimautslippene. Luften vil bli renere, kollektivtransporten vil bli styrket, det vil bli lettere å sykle, byens bilfrie byrom vil bli flere og gatebildet livligere. Klima- og miljøplanen beskriver hvordan vi kan nå klimamålene, samtidig som vi utvikler og oppgraderer et samfunn der både mennesker og næringsliv trives.

Kommunens klimaarbeid mot lavutslippssamfunnet skal utnytte lokale kvaliteter og menneskelige ressurser.

Bred involvering i planprosessen
Det har vært involvert bredt i utarbeidelsesprosessen. Komiteen har intervjuet det lokale næringslivet, gjennomført spørreundersøkelser intern i kommunen, arrangert ni foredrag med aktuell forskning, og hatt møter med flere underveis for å få innspill på hva som bør med. Vi fikk også rundt 150 innspill fra kommunens innbyggere på klimaplanens ønsketre.

Vi ønsker med denne planen å vise at det å tenke miljø er en mulighet til å utvikle kommunene, slik at Røros blir mer inkluderende, innbyggervennlig og attraktiv. Klima- og miljøplanen skal sammen med kommunens øvrige planverk bidra til at vi, i likhet med Norge for øvrig, når de nasjonale og globale klimamålene.

Planen er utarbeidet av Komite for helse og omsorg og ført i pennen av samfunnsplanlegger i Røros kommune.

Vi ønsker dine høringsinnspill
Planen ligger på kommunens nettsider og i papirformat på Servicetorget. Gi dine tilbakemeldinger til postmottak@roros.kommune.no eller til Røros kommune, Bergmannsgt 23, 7374 Røros innen fredag 19.januar.

Klikk her for å lese høringsutkastet til Klima- og miljøplan 2018-2030.

X