Blog

Aktuelt, Kultur, idrett og fritid, Nyheter, Verdensarv Røros

Røros kommune deltar i internasjonalt kulturprosjekt

Malacate er et kunstnerisk og kulturelt intervensjonsprosjekt, ledet av Associacão Cultural Cepa torta og Municípal de Mértola i samarbeid med Røros kommune og kunstner Lise Wulff. Prosjektet har oppstart høsten 2021 og varer frem til juni 2023. 

Bakgrunn

Prosjektet Malacate ble søkt inn på utlysningen Connecting Dots – Arts Mobility and Audience Development, for kunst- og kultursamarbeid i Portugal. Connecting dots er et internasjonalt utvekslingsprogram som har som hensikt å koble sammen ulike fagområder og disipliner fra ulike land. Sammen skal de gjennomføre egeninitierte prosjekter som skal realiseres i løpet av prosjektperioden.

Associacão Cultural Cepa torta er en non-profit kulturorganisasjon i Portugual. Sammen med Município de Mértola (Mértola kommune) henvendte de seg til Røros kommune som en mulig samarbeidspartner i 2020.

Hva handler prosjektet om?

Malacate er et kunstintervensjonsprosjekt. Kunstintervensjon er et begrep som har litt ulike betydninger, men i hovedsak kan vi forstå det med kunstverk som samhandler med en allerede eksisterende struktur, som et sted eller publikum. Malacate skal skje i et samspill med eksisterende publikum og sted – med gruvekomplekset i Mina de S. Domingos i Município de Mértola som hovedarena.

Revitalisering gjennom kunst og kultur

Med utgangspunkt i nedlagt gruveindustri og landskapet dette tidligere foregikk i, ønsker prosjektet å bidra til en revitalisering av samfunnet gjennom kunstnerisk praksis og estetiske prosesser. Det er et ønske å transformere stedet til et område som vibrerer av kunstnerisk virke og kreativitet, som på sikt kan skape nye arbeidsplasser, tiltrekke seg både publikum og engasjere lokalsamfunnet på nye måter. Det kunstneriske uttrykket som oppstår gjennom artistopphold, skal oppstå i relasjon til selve stedet. Både stedets historiske verdi, men også fremtidsmuligheter vil kunne komme til syne gjennom kunsten.

Kunst som en malacate

I dette prosjektet fungerer kunsten som et bindeledd mellom fortid, nåtid og fremtid, mellom det skjulte og det som er synlig. Kunsten fungerer på denne måten som en egen Malacate – et gruveredskap tidligere brukt for å pumpe vann ut fra gruvene. Et objekt som forbinder det usynlige under jorden med det synlige over jorden.

Hvordan preger arven vår synet på fremtiden vår?

Foto: Sónia Godinho.

Parallellene mellom Mertola, Mina de S. Domingos og gruvebyen Røros er mange. Gjennom flere tiår har Røros’ status som verdensarv og stedets uttalte satsning på kultur vært en svært viktig faktor i stedsutviklingen, bolysten, publikumstilstrømningen og status som kultursted. Prosjektpartnerne møtes derfor sterkt i det som skrives i den opprinnelige prosjektbeskrivelsen:

The importance that international collaboration acquires is a basic characteristic of this initiative: the genesis of the project is base don a philosophy of reducing spatial and affective distances in between places that may or may not share similar issues, but that can certainly be involved in joint reflection on the way the legacy of the past makes us think about the future.

Norges deltagelse i prosjektet

Røros skal i mars 2022 være vertskap for portugisiske og norske kunstnere og prosjektets partnere. Besøket vil danne utgangspunkt for en utstilling som skal finne sted på Røros i april 2023. Det er i tillegg planlagt at Røros kommune skal besøke Mertola i 2023.

Kunstner Lise Wulff

Lise Wulff. Foto: Callatis Cultural Garden

Fra Norge deltar også den norske kunstneren Lise Wulff. Lise Wulff er visuell kunstner og har vært engasjert i en rekke kunstprosjekter både i Norge og utlandet. Wulff skal hospitere i Portugal i november 2021, og bidra med et kunstsamarbeid som skal kulminere i en utstilling i Mina de S. Domingos i løpet av 2022.

Se mer om kunstneren her: Lise Wulff

Finansiering av prosjektet

Prosjektet er finansiert av EØS-midler og egenkapital fra den portugisiske prosjektpartneren. Midlene kommer fra donorstatene Island, Norge og Liechtenstein. Midlene skal gå til prosjekter som underbygger sosial og økonomisk utvikling gjennom kulturelt samarbeid, entreprenørskap og kulturledelse. Prosjektene skal også styrke samarbeidet mellom Portugal og donorstatene til EØS-midlene, samt bidra til sosial inkludering og demokratiutvikling.

Om Mértola

Mértola er en innlandskommune i Distrito de Beja i den portugisiske regionen Alentejo, tett inntil grensen til Spania. Kommunen er 1,292.87 km2 og har ca 7300 innbyggere. Mertola har en rik kulturhistorie, og har vært et viktig og strategisk senter over hundreårene. I tidligere historie bidro kobberfunn til økonomisk oppsving, men i 1965 stengte gruvene ned. Etter dette ble de kommende tiårene preget av fraflytting. I 2017 startet Mertola prosessen med å bli et UNESCO verdensarvsted. Se mer her: Mértola

 

X