Blog

Aktuelt, Nyheter, Politikk

Røros kommune sitt årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021 ute på offentlig høring

Illustrasjonsfoto: informasjon om ny takst for eiendomsskatt 2019

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021 er nå lagt ut på offentlig høring.

Dokumentene er Formannskapets innstilling til årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021. Innstillingen skal behandles av Kommunestyret 30. november.

Hva er offentlig høring?
Alle innbyggere i kommunen har rett til å komme med høringsuttalelser til årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021. Høringsuttalelser sender du til Røros kommune på epost: postmottak@roros.kommune.no eller leverer det på Servicetorget, Bergmannsgata 23.

Høringsfrist: 30. november kl. 15.30.
Ved spørsmål om dokumentene, kontakt rådmann Bernt Tennstrand.

Her finner du:

X