Blog

Aktuelt, Koronavirus, Nyheter

Risikonivå for smitte i Røros per 8. januar 2021

Fra januar skal kommunene ukentlig vurdere risikonivå i sin kommune, og rapportere dette til Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen). Risikonivået danner grunnlag for hvordan situasjonen må håndteres videre – både i kommunen og i fylket. Risikovurderingen er et viktig verktøy for kommunen til å oppdage, vurdere og slå ned lokale utbrudd av covid-19.

Vurdering av kommunens risikonivå gjøres av kommunen med kommuneoverlegen som hovedansvarlig. Her vurderes risikoen ved utbrudd og den generelle smittesituasjonen, eventuelt i samarbeid med nabokommuner og Statsforvalteren. Basert på risikovurderingen skal kommunen vurdere tiltak for å håndtere smittesituasjonen.

Vi vil hver uke fremover legge ut en status på risikonivået i kommunen på våre nettsider.

Risikonivå i Røros kommune

Røros befinner seg på nivå 1, per 8. januar 2021.

Situasjonen nå er at det ikke er noen lokale utbrudd. Vi har ett kjent smittetilfelle, som vi har kontroll på.

Om risikovurdering og tiltak

Tabellen under beskriver de fem risikonivåene. For hvert nivå er det også anbefalt hvilke tiltak som er nødvendig for å håndtere situasjonen.

De grunnleggende tiltakene for å for å holde epidemien nede er: hygiene, holde avstand, være hjemme ved luftveissymptomer, testing, smitteoppsporing, karantene og isolering.

Tabell som beskriver de fem risikonivåene.

Tabellen beskriver de fem risikonivåene.

X