Blog

Aktuelt, Helse og omsorg, Koronavirus, Nyheter

Restriksjoner og råd for besøk til sykehjem, omsorgsboliger og hjemmeboende

Illustrasjonsbilde av hjelpepleier og to eldre damer som sitter i hver sin lenestol rundt stuebordet.

Det er viktig å beskytte eldre, funksjonshemmede og andre kronisk syke slik at de ikke blir smittet med koronaviruset (Covid-19).

Besøk til personer i risikogruppen:

 • Beboere på sykehjem kan få besøk av familie og andre som står beboeren nær. Du må ringe sykehjemmet og avtale tid.
 • Beboerne kan få besøk av inntil to personer samtidig
 • Beboere i omsorgsboliger kan få besøk av av inntil fem personer om gangen.
 • Personer som bor hjemme og mottar hjemmetjenester bør bare få besøk av sine nærmeste pårørende.

Pårørende skal ikke besøke personer i risikogruppen hvis:

 • du har symptomer på influensa eller luftveisplager (forkjølet)
 • du er i karantene eller isolasjon

Viktig å holde kontakten

Sykehjemmene har også lagt til rette for at du kan snakke med dine nærmeste over Skype. Det er en fin måte å holde kontakten med dine nærmeste på. Ta kontakt med oss så ordner vi det.

Hvem er i risikogruppen?

Noen har høyere risiko for alvorlig sykdom ved koronasmitte. Det gjelder blant annet:

 • personer over 65 år
 • hjerte- og karsykdom, inkludert høyt blodtrykk
 • diabetes

Se hvilke grupper som kan ha økt risiko ved smitte.

Viktige råd til risikogruppen og deres pårørende

Vi anbefaler å lese helsenorge.no sine nyttige råd til risikogruppen og deres pårørende. Rådene er oppdatert til enhver tid og i tråd med myndighetenes anbefalinger.

Besøk på sykehjem

Både familie og andre som står beboeren nær kan nå besøke beboere på Gjøsvika og Røros sykehjem. Ring sykehjemmet og avtal tid.

Vi legger til rette for besøk til beboere som er alvorlig syke, eller kommer i sin siste livsfase. Dette avklares med de nærmeste pårørende i hvert enkelt tilfelle.

Besøk i omsorgsboliger

Beboere i omsorgsboligene kan få besøk av inntil fem personer om gangen. Dere må holde to meter avstand, og dere kan ikke være syke. Dere må følge de samme smittevernreglene som gjelder ellers i samfunnet. Dørene er stengt, og dere må ringe på for å komme inn.

Personer som bor hjemme og mottar hjelp fra hjemmetjenesten

Vi anbefaler at hjemmeboende brukere av hjemmetjenesten kun får besøk av sine nærmeste pårørende. Det er viktig at du husker å:

 • vaske hendene ofte, både før under og etter besøket
 • ikke være mer enn fem sammen
 • holde minist en meter avstand til hverandre inne og ute

Hjemmetjenesten skal vise ID-kort når de kommer

Våre ansatte har med seg ID-kort når de kommer hjem til brukerne. Det gjør vi for å sikre trygge tjenester for den enkelte.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om koroanviruset? Da kan du ringe vår lokale koronatelefon.

Pårørende kan ta direkte kontakt med oss

Røros sykehjem:

 • Kristin Granhaug: 922 61 947, kristin.granhaug@roros.kommune.no
 • Ingrid Schjølberg Busch: 980 53 043, ingrid.busch@roros.kommune.no

Gjøsvika sykehjem:

 • Stine Indseth: 928 25 960, stine.indseth@roros.kommune.no
 • Solfrid Balstad: 957 88 078, solfrid.balstad@roros.kommune.no

Hjemmetjenesten og omsorgsboliger:

 • Nina Leer Harborg: 72 41 95 21, nina.harborg@roros.kommune.no
 • Anne Grete Kokkvoll: 959 93 017, anne.kokkvoll@roros.kommune.no
 • Elisabeth Tamnes: 406 10 130, elisabeth.tamnes@roros.kommune.no

Tjenester for funksjonshemmede:

 • Trine Lise Trønnes: 907 45 237, trine.lise.tronnes@roros.kommune.no

Her kan du også finne informasjon

X