Blog

rekruttering i hjemmetjenesten

For å møte fremtidens behov for helse- og omsorgstjenester, er fokus på rekruttering viktig. Derfor tar hjemmetjenesten i mot både elever, studenter og lærlinger.

Gjennom å legge til rette for å ta i mot elever, lærlinger og studenter, gir vi de verdifull innsikt i arbeidshverdagen vår. Og de har selvfølgelig mye å bidra med tilbake.

Aldrende arbeidsstokk
Virksomheten har en godt voksen ansatt-gruppe, og vi vet at vi vil ha behov for nye medarbeidere med ulik faglig bakgrunn i årene som kommer. Derfor er det viktig å kunne vise oss frem til potensielle arbeidstakere og vise at vi kan tilby en rekke spennende arbeidsoppgaver.

Marit er lærling i hjemmetjenesten
Marit Riddervold har vært lærling i hjemmetjenesten siden første september og skal være det til første mars 2019. Dette er hennes første periode som lærling.

Hvorfor valgte du dette fagområdet? – Jeg er en sosial type som kommer lett i kontakt med mennesker. Helseområdet er spennende og utfordrende.

Hva synes du er det beste med å være lærling innen helsefaget? – Jeg liker å være til nytte og hjelpe de som ikke greier seg selv.

X