Blog

Arealplaner, Bygge og bo, Nyheter, Politikk

Reguleringsplan for Kølkjørarveien 2 – Offentlig ettersyn

Kølkjørarveien 2

Utvalg for plansaker vedtok i møte den 15.4.2021, saknr. 14/21 å legge forslag til reguleringsplan for Kølkjørarveien 2, planid 20200002, ut til offentlig ettersyn.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging av leilighetsbygg til boligformål. Planområdet ligger langs Kølkjørarveien og opp til krysset Kølkjørarveien/Dalsveien, og omfatter tidligere Pinsemenighetshuset på gnr/bnr 138/234; Kølkjørarveien 2. Eiendommen grenser til kommunale omsorgsboliger i bakkant av tomta og private eneboliger i sør og nord.

Plandokumentene finner du ved å trykke på lenken under.

https://kommunekart.com/?urlid=ad6f338d-770d-487f-b5ae-cf3132511f79

Dersom du har merknader, sender du disse til Røros kommune innen fristen 4.06.2021.

X