Blog

NAV sin røde logo

NAV Røros. Os og Holtålen tilpasser seg nasjonale retningslinjer og følger FHI sine råd om å redusere smitten i samfunnet. Vi har i samråd med våre eiere besluttet å redusere åpningstider for drop-in i publikumsmottaket på onsdager fremover, for å frigjøre ressurser, og øke innsatsen i forhold til personer som står lengst unna arbeidsmarkedet.

Om du har avtalt møte eller veiledningssamtale med NAV, er veileder fortsatt tilgjengelig som normalt og har kontortid mandag til fredag kl. 08:00-15:30.

Selv om vi nå får kortere åpningstider på kontoret, så er det ikke slik at vi stenger for publikum, snarere tvert imot.

I dag har vi mange gode digitale løsninger og kontaktmuligheter, som gjør at våre brukere kan ordne mye av det de trenger via nett eller telefon. Digitaliseringen av NAV er et viktig virkemiddel for å kunne løse det samfunnsoppdraget NAV har fått. De fleste i samfunnet trenger ytelser fra NAV en eller flere ganger i løpet av livet, og NAVs brukergrupper har ulike behov. Mange av brukerne har god datakunnskap og er vant med å finne fram på nett.

Ved å legge til rette for gode selvbetjeningsløsninger vil våre veiledere kunne rydde tid til oppfølging av de som har størst behov for var bistand, for eksempel veiledning av ungdommer, langtidsledige, sykemeldte og de av våre brukere som står lengst unna arbeidsmarkedet.
NB! Vi har fortsatt åpent for avtalte møter, og er tilgjengelig for kontakt ellers både på telefon og gjennom våre digitale kanaler, samt åpent publikumsmottak både mandager og fredager.

Vi oppfordrer sterkt til bruk av våre digitale kanaler og via nav.no

X