Blog

Aktuelt, Arbeid, aktivitet og familie, Barn, unge og utdanning, Nyheter, Politikk

Rapporten «Oppvekst – struktur, kompetanse og ressurser» sendt til politisk behandling

Vinterbilde med tre barnehagebarn i vinterdresser som sitter på et rødt gjerde.

Kommunedirektøren har i dag, 13. august, sendt ut sak om rapporten «Oppvekst – struktur, kompetanse og ressurser» til politisk behandling. Rapporten ble sendt ut på høring 7. mai med frist for innspill 18. juni. Det kom inn 38 innspill. Kommunedirektøren er glad for engasjementet i saken og alle høringsinnspill som har kommet. Innspillene har vært et viktig grunnlag for den videre saksvurderingen.

Videre politisk prosess

Kommunedirektøren har hatt et mål om å legge til rette for en prosess med tid til involvering både fra brukere og ansatte, men ikke minst til politiske prosesser. I høringsperioden, og også i høringsinnspill fra politiske partier er det ytret ønske om å «strekke» prosesstiden ytterligere. Det legges derfor nå opp til en endret tidsplan der formannskapet i første behandling 20. august får en vurdering av høringsinnspillene. Da vil alle politiske partier ha offentlig tilgang på den samme saksvurderingen. For at partiene skal ha mulighet for ytterligere politisk prosess, legges saken derfor først fram for realitetsbehandling i formannskap og kommunestyre i oktober.

Du kan lese saken

Sakspapirene til denne saken finner du i politisk møtekalender under formannskapsmøtet den 20. august.

 

Foto: Form til fjells / Signe Fuglesteg Luksengard

X