Blog

Folkehelse, Kultur, idrett og fritid, Nyheter, Samisk helse

Prosjektet «Samisk helseteam – helsetjenester for samisk befolkning» ble lansert onsdag 21. oktober

Samisk helseteam

Røros kommune har sammen med Sørsamisk helsenettverk hatt lansering av prosjektet «Samisk helseteam – helsetjenester for samisk befolkning» og halvdagseminar i samisk helse på Storstuggu, onsdag denne uka.

Arrangementet ble åpnet av en hilsen fra Helsedirektoratets direktør Bjørn Guldvog,  i tillegg til at Røros kommune v/varaordfører Christian Elgaaen og Sametingspresident Aili Keskitalo hadde åpningstaler.

Dagen ble ledet av Anne Lajla Westerfjell Kalstad, prosjektleder for samisk helseteam. Hun holdt et foredrag innledningsvis om samiske pasienters rettigheter og behov. Forsker og førsteamanuensis Anette Langås Larsen fra Nord universitet holdt foredraget «Den samiske pasienten- hvorfor er kulturforståelse så viktig?» og ga oss et innblikk i behovene til den samiske pasienten i møte med norsk helsevesen. Beate Raka-Knutsen og Tone Amundsen deltok fra Helse-Nord RHF og Sigrid Aas fra Helse-Midt RHF, de fortalte kort om helseforetakenes utarbeidelse av strategidokument «Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen» og Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 der Sørsamisk helsenettverks modell for utøvelse av helsetjenester er nevnt.

Helseteamet presenterte samhandlingsprosjektet «Helsetjenester til samisk befolkning – samisk helseteam». Prosjektet har tre hovedområder de skal jobbe med: drive kliniske tjenester i kommune og sykehus, bidra med kompetanse til kommuner og helseforetak og utvikle samhandling mellom avdelinger, kommunegrenser, land og forvaltningsnivå.

 

Varaordfører Christian Elgaaen

Sametingspresident Aili Keskitalo

 

 

 

 

 

 

 

X