Blog

Aktuelt, Helse og omsorg, Nyheter

Prosjekt: Ny omsorgsstruktur – bolig, bygg og tjenester

Illustrasjonsfoto prosjekt ny omsorgsstruktur

For å møte fremtidens behov for helse- og omsorgstjenester har Røros kommune de siste årene jobbet målrettet med en omlegging av omsorgstjenesten.

Arbeidet med å etablere en ny omsorgsstruktur skjer på bakgrunn av at vi vet at en av de største utfordringene er at befolkningen blir stadig eldre samtidig som det er forventet at tilgangen på arbeidskraft går ned.

Øverhagaen bo, helse og velferdssenter
Et sentralt punkt i endringen av omsorgsstrukturen er å gjøre området på Øverhagaen til et attraktivt område for pasienter, pårørende, besøkende og innbyggere. Her skal et nytt bygg, «Øverhagaen bo, helse og velferdssenter,» stå ferdig i 2020.

I kommunestyret 14.12.17 ble det lagt frem tre mulige forslag til hvor det nye Øverhagaen bo, helse, og velferdssenter skal ligge. Røros kommunestyret vedtok alternativet som innebærer at det skal bygges på tomten der Røros sykehjem ligger i dag. Det vil innebære en mulighet for at vi må drifte sykehjemmet midlertidig et annet sted i byggeperioden, slik at vi får bygd det nye senteret. Nå er vi inne i en arbeidsperiode, der vi ser på ulike alternativer for midlertidig sykehjemsdrift, og det blir utarbeidet et kostnadsoverslag. Administrasjonen ser også på om det er mulig å løse det på andre måter. Saken skal til endelig politisk behandling i løpet av våren 2018.

Omsorgstrappa – et omsorgstilbud for alle
Omsorgstrappa er en illustrasjon av hvordan vi organiserer omsorgstjenestene for å møte behovet til hver enkelt bruker. Et viktig fokus i arbeidet med ny omsorgsstruktur i Røros kommune er å utvikle tjenestetilbudet i omsorgstrappa.

Egen prosjektside
Prosjektet ny omsorgsstruktur er et omfattende prosjekt hvor det stadig skjer noe nytt. Derfor har vi nå opprettet en egen prosjektside på nettsida vår, hvor du kan følge de ulike stegene i prosjektet. På prosjektsiden ny omsorgsstruktur kan du også lese mer om bakgrunnen for prosjektet, hvordan vi arbeider med omsorgstrappa og følge byggeprosjektet på Øverhagaen.

Klikk på lenken for å komme til prosjektsiden.

X