Blog

Natur og miljø, Nyheter, Verdensarv Røros

Program vandring i Småsetran 26. august 2019

Vandring i Småsetran

Program

Besøk og vandring i Småsetran
Arrangører: Røros kommune, Rørosmuseet og Røros Museums- og historielag

Åpent for alle

16:00 -17:00 Grytbaksetra – se kart

• Velkommen v/ordfører Hans Vintervold
• Markering av jubileet m/kaffe og kake
• Hilsen v/riksantikvar Hanna Geiran

17:00-18:00 Rundtur i Småsetran v/byantikvar Magnus Borgos og Randi Borgos, fagkonsulent ved Rørosmuseet

• Istandsetting, skjøtsel og vedlikehold av kulturlandskap med dyrkamark og bygninger
• Røroskua

18:00 – 19:00 Besøk på Jo-Moavollen

Besøk på seteranlegg der arealene og bygningene er under istandsetting. Eierne har mottatt støtte fra Røros kommune og Kulturminnefondet.
• Orientering ved eierne og Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.

Husk gode sko og turklær!!
Det er begrenset med parkeringsmuligheter ved setra.

X