Blog

Eldre mann som skriver på pc og snakker i telefon

Den internasjonale eldredagen arrangeres hvert år den 1. oktober. I år setter Røros eldreråd søkelyset på tematikken å bli eldre i en digital hverdag. Hvilke utfordringer byr det på, og hvilke muligheter gir det? Arrangementet skjer på Øverhagaen bo-,  helse- og velferdssenter, og er gratis for alle.

Program

Tema: Å bli eldre i en digital hverdag.

  • Velkommen. Innslag v/Røros kulturskole
  • Faglig innlegg v/Christian Bakken, Ren Røros og Bjørg Tørres Lindstad, Røros kommune
  • Servering
  • Kulturelt innslag v/Arnfinn Strømmevold
  • Avslutning. Innslag v/Seniorkoret

Seniornett Røros vil under arrangementet være til stede med egen stand og informere om sin virksomhet på Røros. Gratis inngang.

Velkommen!

  • Sted: Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter, storsalen
  • Tid: Kl. 14.00
  • Arrangør: Røros Eldreråd
  • Gratis inngang

Kulturelle innslag er støttet av Den kulturelle spaserstokken Røros

X