Blog

Aktuelt, Nyheter, Politikk

Politikerne i Røros kommune ønsker å møte deg som er ny innbygger

Politikerne i Røros kommune ønsker å møte deg som er ny innbygger

Politikerne i Røros kommune, ved komité for kultur og samfunnsutvikling arbeider for tiden med medborgerdialog og nærdemokrati.

Målet er å gi innbyggerne større mulighet til å påvirke styring og utvikling av eget lokalsamfunn.

Nye innbyggere
Er du ny-tilflyttet i Røros kommune? Da vil politikerne møte deg til en uformell prat for å lære mer om metoder og hvilke arenaer og kanaler som kan brukes for å involvere innbyggerne mer i utviklingen av lokalsamfunnet.

Tid: tirsdag 8. januar kl. 18.30.

Påmelding
Send påmelding på e-post til: postmottak@roros.kommune.no. Vi sender deg invitasjon med praktisk informasjon om møte.
Vi ønsker i første omgang å møte 20 nye innbyggere – førstemann til mølla!

Kort om bakgrunnen for arbeidet
Røros kommune gjennomførte høsten 2017 sin andre kommunekompassevaluering. Kommunekompasset er et strategisk verktøy for utvikling av den kommunale organisasjon og for vurdering av forvaltningspraksisen i kommunen. Verktøyet måler på 8 fokusområder og tar utgangspunkt i at en kommune er en sammensatt organisasjon med 4 hovedoppgaver. En av disse oppgavene er: Kommunen som politisk-demokratisk arena.

Resultatene fra kommunekompassevalueringen 2017 viser at Røros nå har jevnt over gode resultater. Kommunen skårer blant den beste fjerdedelen av de kommunene som bruker denne metoden. Utviklingsstrategien som er gjennomført etter første måling i 2013, har vært avgjørende for det gode resultatet i 2017. Det er derfor viktig at det nå utarbeides en ny utviklingsstrategi som skal løfte Røros videre i dette utviklingsarbeidet.

To viktige fokusområder i strategien er:

1. Offentlighet og demokrati
2. Tilgjengelighet, bruker- og innbyggerinvolvering

For å lykkes forutsetter det en villet og målrettet politikk fra kommunestyret. Komite for kultur og samfunnsutvikling arbeider nå med dette mål om å «gi innbyggerne større mulighet til å påvirke styring og utvikling av eget lokalsamfunn gjennom aktiv bruk av ulike former for nærdemokratiske ordninger, dialogarenaer og bedre tilgang på informasjon om eget lokalsamfunn».

På bildet øverst i saken ser du fra venstre saksordfører Ivar Dahlen, og leder for komiteen, Christian Elgaaen. De håper du som er ny innbygger vil komme på møte og være med på å utvikle lokalsamfunnet.

X