Blog

Alle som planlegger et arrangement skal fylle ut skjema for risikovurdering og sjekkliste for godt smittevern for arrangementet. Skjemaene er laget av FHI, og finnes også i wordformat på FHIs nettsider. Følg også med på eventuelle endringer i retningslinjene for arrangementer. Disse kan endre seg raskt i tråd med smitterisikoen i samfunnet.

Du skal også ta kontakt med kommunen for å få hjelp til å vurdere hvilke smitteverntiltak du må gjøre under arrangementet.

Ta kontakt tidlig i planleggingsfasen!

Du sender en e-post til morten.tondel@roros.kommune.no. Du kan også ta kontakt på telefon 97 76 15 09.

Retningslinjene kan endre seg underveis

Dersom dette skjer, må du som arrangør gjøre en ny risikovurdering og du må vurdere smitteverntiltakene ut fra endra retningslinjer. Det er viktig at du tar  kontakt med kommunen igjen for nye råd og veiledning.

Hvor mange publikummere kan komme på et arrangement?

5. november kom Regjeringen med nye retningslinjer for arrangement og sammenkomster:

  • Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler.
  • På andre typer arrangementer (som ikke er å regne som en privat sammenkomst) kan man være flere. Grensen er da inntil 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter og inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

Endringen gjelder fra midnatt, natt til mandag 9. november.

Fastmonterte seter, hva betyr det?

Mange arrangører spør hva som er definisjonen på fastmonterte seter. Regjeringen og helsedirektoratets definisjon er:

Fastmonterte seter er typisk seter i kino, i teater, på stadion og lignende. En stol som sitter fast i et underlag og ikke kan flyttes, vil regnes som et fastmontert sete. Benker regnes ikke som fastmonterte seter, ettersom benkene ikke er individuelle seter og det er lettere å flytte seg nærmere hverandre. Det innebærer at benker i kirker, idrettshaller mv., ikke vil anses som fastmonterte seter, og at det kun kan være inntil 50 personer til stede på arrangementer i slike lokaler.

Det er ikke tilstrekkelig å skru fast eller på annen måte feste (med tape, strips eller lignende) ellers løse stoler for å oppfylle kravet om at setene skal være fastmonterte.

Røros kan ut fra dette kun åpne for 50 personer både på Storstuggu og i Røros kirke. Ingen av disse husene har fastmonterte seter etter regjeringens definisjon.

Det er arrangørens ansvar å følge smittevernrådene

Som arrangør skal du følge covid-19-forskriften og myndighetenes råd om smittevern som gjelder til en hver tid. Det er også viktig at du følger med på eventuelle endringer som kan komme raskt. Alle arrangører skal fylle ut skjema for risikovurdering for å avgjøre om det er forsvarlig å avholde arrangementet. Sammen med utfylt sjekkliste vil den kartlegge hvilke tiltak som er nødvendig for et trygt arrangement. Vi gjør oppmerksom på at det alltid er arrangøren som har ansvaret for smittevernet.

Her finner du mer informasjon

Du finner svar på spørsmål om små og store arrangementer, ditt ansvar som arrangør, offentlige arrangementer, private sammenkomster og mer på:

Har du andre spørsmål om arrangementet ditt?

Da kan du ta kontakt med virksomhetsleder kultur og fritid, Morten Tøndel. Send en epost til morten.tondel@roros.kommune.no eller ring 97 76 15 09.

 

Sist oppdatert: 09. november 2020

X