Blog

Alle som planlegger et arrangement skal fylle ut skjema for risikovurdering og sjekkliste for godt smittevern for arrangementet. Skjemaene er laget av FHI, og finnes også i wordformat på FHIs nettsider. Følg også med på eventuelle endringer i retningslinjene for arrangementer. Disse kan endre seg raskt i tråd med smitterisikoen i samfunnet.

Du skal også ta kontakt med kommunen for å få hjelp til å vurdere hvilke smitteverntiltak du må gjøre under arrangementet.

Ta kontakt tidlig i planleggingsfasen!

Du sender en e-post til morten.tondel@roros.kommune.no. Du kan også ta kontakt på telefon 97 76 15 09.

Retningslinjene kan endre seg underveis

Dersom dette skjer, må du som arrangør gjøre en ny risikovurdering og du må vurdere smitteverntiltakene ut fra endra retningslinjer. Det er viktig at du tar  kontakt med kommunen igjen for nye råd og veiledning.

Regler for private sammenkomster og arrangementer

Fra 25. mars gjelder følgende nasjonale retningslinjer for arrangement og sammenkomster:

Arrangementer bør utsettes eller avlyses.

  • Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.
  • Innendørs tillates 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.
  • Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer.
  • Det blir tillatt med 50 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste tilviste plasser.

Kilde: Pressemelding strengere nasjonale smitteverntiltak, Regjeringen 24.03.21

Det er arrangørens ansvar å følge smittevernrådene

Som arrangør skal du følge covid-19-forskriften og myndighetenes råd om smittevern som gjelder til en hver tid. Det er også viktig at du følger med på eventuelle endringer som kan komme raskt. Alle arrangører skal fylle ut skjema for risikovurdering for å avgjøre om det er forsvarlig å avholde arrangementet. Sammen med utfylt sjekkliste vil den kartlegge hvilke tiltak som er nødvendig for et trygt arrangement. Vi gjør oppmerksom på at det alltid er arrangøren som har ansvaret for smittevernet.

Her finner du mer informasjon

Du finner svar på spørsmål om små og store arrangementer, ditt ansvar som arrangør, offentlige arrangementer, private sammenkomster og mer på:

Har du andre spørsmål om arrangementet ditt?

Da kan du ta kontakt med virksomhetsleder kultur og fritid, Morten Tøndel. Send en epost til morten.tondel@roros.kommune.no eller ring 97 76 15 09.

 

Sist oppdatert: 25. mars 2021

X