Blog

Aktuelt, Kultur, idrett og fritid, Nyheter

Per Sverre Dahl tildeles Røros kommunes kulturpris 2021

Formannskapet i Røros kommune vedtok torsdag 2. desember at årets kulturpris tildeles Per Sverre Dahl. Dahl mottar prisen for sitt arbeid som kunstner og som innehaver av atelieret i Mørkstugata, der han siden 1984 både har hatt sitt verksted, butikk og utstilling av sin kunst. 

Inspirert av Falkberget

Per Sverre har hatt flere utstillinger både på Røros, andre steder i regionen vår og nasjonalt. Flere av utstillingene har vært inspirert av Johan Falkbergets diktning. Karakterer fra Falkbergets univers har stått Per Sverre nært, og han har hatt en helt egen evne til å formidle sjel og særpreg i disse figurene.

Det er også grunn til nevne utstillingen «Vaskarryss og berser» som fant sted på Rørosmuseet i 2017. Her satte kunstneren fokus på barnearbeid og det harde livet ved gruvene på Røros. Denne utstillingen ble i helhet kjøpt av en privatperson, og senere donert til Røros kommune.

Fra Arnfinn Strømmevold til Donald Trump

I tillegg til utallige utstillinger er Dahl kjent for sin modellering av kjente rørosinger, samt regionale, nasjonale og sågar internasjonale personer. Det er ikke få figurer som har blitt modellert av Per Sverre Dahl sin hånd, og som etterpå har funnet veien til mange private hjem.

Per Sverre Dahl har gjennom sin kunstnervirksomhet gitt Røroshistorien og figurer han har modellert sitt eget preg.

Røros kommune gratulerer med velfortjent pris!

Om Røros kommunes kulturpris

Røros kommune kan hvert år dele ut kommunens kulturpris. Prisen deles ut til personer, lag eller organisasjoner som har gjort en aktiv innsats for å styrke kulturlivet i kommunen eller bidratt til å gjøre Rørosbygdene kjent utover landet på det kulturelle plan. Det er formannskapet som vedtar mottager, på grunnlag av nominasjoner.

Kulturprisen består av et diplom og 15 000 kroner.

Se mer her: Kulturprisen

 

X