Blog

framtidas trygghet og omsorg, Helse og omsorg, Nyheter

Overtakelse av Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter

velkommen til Øverhagaen bo,- helse -og velferdsenter

Bilde: Virksomhetsledere Gonda Brouwer, Frode Bukkvold og avdelingsleder Elisabeth Tamnes ønsker velkommen til Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter

Etter 3 års byggeperiode tok Røros kommune over Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter, som avtalt, den 8. mars 2022 fra hovedentreprenør Ruta.

Overtakelse av Øverhagaen bo,- helse- og velferdssenter

Bilde: Prosjektsjef for Ruta, Rune Solli og Røros kommune ved virksomhetsleder Dag Øyen

Etter overtakelse er det nå en periode med innflytting av møbler og utstyr.

Følgende tjenester er til stede på huset fra:

Mandag 21.mars: fysioterapitjenesten.
Mandag 28 mars: hjemmetjenestene, dagsenter, forvaltningskontor, ergoterapitjenesten og kreftsykepleier.

Andre funksjoner som kafe, frisør og fotterapeut vil gradvis komme på plass utover våren og sommeren.

En offisiell åpning av bygget vil skje i løpet av juni.

X