Blog

Aktuelt, Nyheter

Øvelse i Svølgjatunellen – Trøndelag fylkeskommune

Svølgjatunellen

2. november stenges fv. 30 Svølgjatunnelen kl.19.00-21.30 på grunn av beredskapsøvelse.

I samarbeid med alle nødetater og Vegtrafikksentralen gjennomfører Trøndelag fylkeskommune en beredskapsøvelse i Svølgjatunnelen 2. november.

Hensikten med øvelsen er å trene på tunnelens beredskapsplan og potensielle hendelser som kan oppstå, slik at nødetatene får tilstrekkelig trening. Det blir brukt røykmaskiner i forbindelse med tunnelen, og røyken som produseres er ufarlig. Det vil bli skiltet på strategiske områder i forbindelse med øvelsen.

Følg også med på www.175.no for trafikkinformasjon.

Du kan lese på nettsiden til fylkeskommunen: Øvelse i Svølgjatunellen

X