Blog

Aktuelt, Arealplaner, Høringer, Nyheter

Høring og offentlig ettersyn: Reguleringsplan for Osloveien 34 og 36

Plankart Osloveien

Detaljregulering for Osloveien 34 og 36 er lagt ut til høring og offentlig ettersyn i sak 2/23 i Utvalg for Plansaker.

Plandokumentene finner du på servicetorget og i kommunens planregister på arealplaner.no. Dersom du trenger hjelp til å finne dem kan du henvende deg til Servicetorget i Røros kommune. Direktelink til planen finner du ved å klikke her. Les hvordan du manøvrerer i plandokumentene nederst i denne artikkelen

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Røros kommune, Plankontoret, Bergmannsgata 23, 7374 Røros eller postmottak@roros.kommune.no innen 17.3.2023.

Hvordan lese en reguleringsplan:

En reguleringsplan består av et plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. Plankartet viser med farger, linjer og påskrift hvilken arealbruk som er tillatt i det enkelte området. Bestemmelsene angir i tekstform hvilke regler som gjelder både innenfor det enkelte arealbruksområde, men også innenfor planområdet som helhet. Ulike områder er angitt i plankartet med feltnavn. Disse feltnavnene finner du igjen i bestemmelsene.

Plankartet kan du åpne på to måter i arealplaner.no. Du kan enten venstreklikke på kartbildet i øverste høyre hjørne, og deretter klikke se kartdetaljer. Du kan deretter manøvrere og zoome inn og ut i kartet. Ved å venstreklikke inne i kartet får du opp detaljer om det området du har klikket på. Den andre måten er å åpne plankartet i listen med plandokumenter. Denne finner du under offentlig ettersyn på fanen planbehandlinger.  I listen med plandokumenter ligger også planbestemmelser, planbeskrivelse, ROS-analyse, utredninger m.m.

X