Blog

Aktuelt, Barn, unge og utdanning, Nyheter, Politikk

«OPPVEKST – Struktur, kompetanse og ressurser» – Rapporten er lagt ut på høring

Bilde viser en kvinnelig lærer som utfører et naturfagforsøk sammen med to elever som sitter ved en skolepult der det står tre glass som inneholder farget væske. Elevene virker nysgjerrige, og ser på det ene glasset.

Kommunedirektøren legger i dag rapporten «OPPVEKST – Struktur, kompetanse og ressurser» ut på høring.

Formålet med rapporten er å presentere fakta om barnehager og skoler i Røros kommune, relevant forskning samt kommunedirektørens anbefaling om hvordan oppvekstsektoren bør organiseres. Denne informasjonen skal være en del av beslutningsgrunnlaget om fremtidig struktur innenfor oppvekst i Røros.

Hovedfokuset i rapporten er at Røros kommune også i fremtiden skal levere gode tjenester i skoler og barnehager gjennom å fokusere på kompetanse, faglig kvalitet og gode psykososiale miljø. Den forventede utviklingen i demografi og de økonomiske rammevilkårene i kommunen er lagt til grunn.

Endring i skole- og barnehagestruktur

I rapporten kommer kommunedirektøren med sin anbefaling av fremtidig oppvekststruktur:

  1. Brekken oppvekstsenter legges ned fra skoleåret 2021/2022
  2. Glåmos skole legges ned fra skoleåret 2021/2022
  3. Glåmos barnehage opprettholdes. Barnehagen etableres som avdeling under virksomhet Røros barnehage
  4. Det organiseres et samlet tilbud ved en av sentrumsbarnehagene for barn med spesielle behov
  5. Det organiseres et samlet tilbud ved Røros skole for barn med spesielle behov
  6. Punktene 1–5 legges til grunn for budsjett 2021 og økonomiplan 2022–2024

Du kan lese hele rapporten her.

Fristen for å komme med innspill til høringen er torsdag 18. juni 2020. Høringsinnspill sendes til postmottak@roros.kommune.no.

Kontaktpersoner i Røros kommune

Kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås og kommunalsjef Marit Agnete Trollerud.

X