Blog

Arealplaner, Bygge og bo, Nyheter, Politikk

Oppstart av planarbeid: Endring av områdeplan for Røros sentrum

Områdeplan for Røros sentrum

Røros kommune har startet arbeid med å lage nye skiltbestemmelser og ny skiltveileder som skal innarbeides i områdeplan for Røros sentrum. Samtidig gjør vi en del andre mindre endringer i bestemmelsene og plankartet. Blant annet vurderer vi å åpne for salgsboder på området ved reiselivets hus, samt på plattingen. Vi vil gjerne ha din mening om dette, og andre ting som du mener burde ha vært endret i sentrumsplanen. Dette gjør du ved å sende brev eller e-post til Røros kommune innen 22.10.21.
Forslag til nye bestemmelser og skiltveileder finner du på lenken under
Planregister

X