Blog

Natur og miljø, Nyheter

Fiskeforbud er opphevet i Gjettjønna og Håelva

Fiskeforbudet er opphevet i gjettjønna og håelva

Fiskeforbudet er opphevet etter at tiltak mot den ikke-stedegne fiskearten mort er gjennomført i Gjettjønna. Fisket åpnes dermed i Håelva mellom Storbekken og Gjøsvikbrua i Røros kommune.

Vær oppmerksom på at innlandsfiskeforskriften og lokale fiskeregler gjelder.

Det er pr.dato ikke fisk i GJettjønna, men det påågår arbeid med reetablering.

https://www.fylkesmannen.no/nb/Trondelag/Sok/?q=gjettj%C3%B8nna

X