Blog

Aktuelt, Helse og omsorg, Koronavirus, Nyheter

Oppdatering 25.11.: koronasituasjonen i Røros kommune

Vi har i dag fått svar på 3 nye positive pcr-tester. Med disse har vi nå 11 bekreftede smittede i kommunen i løpet av de siste 14 dagene. Vi har god oversikt over nærkontakter og smittesituasjonen. Vi tester og isolerer, og benytter karantene i nærmiljøet til de som er smittet. Vi følger også opp og gjør tiltak i miljøet rundt hvert smittetilfelle. Barnehager og skoler blir tett fulgt opp ved smitte her – både barn, elever og foresatte.

Vi håndterer fortsatt pandemien

Røros kommune har ikke trappet ned håndteringen av pandemien. Vi følger fortsatt med på smittesituasjonen, kartlegger nærkontakter og smitteveier.

Smittestatus lokalt oppdateres jevnlig på vår koronaside, for de som ønsker å følge denne. Her finner du smittestatus

Det er ikke lenger nødvendig å slå ned smitte raskt. Nå er det antall sykehusinnleggelser som er viktig å følge med på. Dette er i tråd med nasjonale myndigheters strategi og gjenåpningsplan. Det er derfor ikke lenger kritisk å informere om hvert enkelt tilfelle. Hurtigtester kan være falskt positiv, og er ikke med i smittestatusen.

Ingen lokale tiltak nå

Per i dag er det fortsatt ikke behov for omfattende lokale tiltak. Vi ser det som viktig at fritidstilbud, handel- og næringsliv og arrangementer går som normalt.

Dette er viktig nå:

  • Å takke ja til vaksinen. Det er fortsatt mulig å bestille 1. og 2. dose hos oss. Bestill vaksine her.
  • Bli hjemme når du er syk, og teste deg ved symptomer. Se hvordan du tester deg
  • Ha rene hender og god hostehygiene

Mer informasjon

På vår koronaside på nett finner du informasjon om når og hvordan du tester deg, lenker til nasjonale råd fra helsemyndighetene og status smittede i kommunen.

Gå til Røros kommunes koronaside

X