Blog

Aktuelt, Nyheter, Politikk

Ønsker du å bli meddommer i rettssystemet?

Meddommer - domstol

Kommunestyret skal oppnevne meddommere og skjønnsmedlemmer til tingrett, lagmannsrett, jordskifterett og skjønnsrett for perioden 2021-2024.

Privatpersoner hjemmehørende i Røros kommune og som er over 21 år og under 70 år per 1. januar 2021, og som ønsker å bli meddommere, kan innen 8. mai 2020 melde sin interesse til postmottak@roros.kommune.no. Du kan også foreslå andre. Meddommere er en viktig del av rettssystemet, og har samme ansvar og myndighet som domstolens fagdommer i den enkelte sak. Det er ikke noe krav til meddommerens faglige bakgrunn.

Du må merke e-posten med dommerutvalg 2021-2024. I e-posten må du oppgi navn, adresse, telefonnummer, yrke og nåværende stilling. Du kan også oppgi hvilken rett du ønsker å være meddommer i.

De som melder sin interesse vil få sin vandel vurdert, og binder seg til å stille i opptil 4 saker per år i perioden 2021 og ut året 2024.

Alle får dekket reise og diett etter statens satser. Meddommere som trekkes i lønn fra arbeidsgiver, får dekket trekket. Selvstendig næringsdrivende kan kreve tapt arbeidsfortjeneste. Pensjonister, studenter og lignende får kr 250 pr. dag.

Du kan lese mer om meddommerutvalg her:

Er du meddommer eller skjønnsmedlem, og ønsker fritak fra gjenvalg?
Søknad om fritak sendes på e-post til postmottak@roros.kommune.no

 

X