Blog

Fra og med 2021 vil Røros kommune bruke Skatteetatens beregnede markedsverdi (boligverdi) for boliger som grunnlag for beregning av eiendomsskatt. På Skatteetatens sider om eiendomsskatt kan du lese mer om hva dette betyr. Det betyr også at du må ta kontakt med skatteetaten hvis du har spørsmål om hvordan verdien på din boligeiendom er beregnet.

Eiendommer som ikke har beregnet markedsverdi fra Skatteetaten er taksert av kommunen på samme måte som tidligere år. Det gjelder for eksempel næringseiendommer, fritidseiendommer, ubebygde tomter, og nyere boliger som ennå ikke har fått fastsatt boligverdi fra Skatteetaten.

Kommunestyret vedtok denne endringen 26. november 2020 i sak 96/20. Du kan lese mer om endringene i ordningen for eiendom på side 5 til 7 i saksdokumentet.

X