Blog

Aktuelt, Bygge og bo, Nyheter

Økning av kommunale gebyrer – informasjon

Bilde er tatt ovenfra og ned, å viser mange hustak i sentrum av Røros. Det er mørkt ute, og i noen av husene kan man se lys i vinduene.

Her får du svar på noen av de vanligste spørsmålene om kommunale avgifter og gebyrer, og gebyrer som øker.

Gebyrene som øker kraftig for 2023 er gebyrene for vann, avløp og renovasjon. De øvrige gebyrene har en svært lav eller ingen endring.

Om gebyrer med lav endring

De aller fleste gebyrene endres ikke, eller øker mindre enn lønns- og prisveksten. Når vi ikke øker prisen like mye som lønns- og prisveksten, betyr det at det er en reel prisnedgang på disse gebyrene.

Ser vi på økningen i prosent, kan vi få inntrykk av at gebyret øker mer enn det faktisk gjør. Et eksempel på dette er helse og omsorg sitt gebyr «Enkelt dag eller nattopphold på institusjon». Dette gebyret øker med 10 kroner, i prosent er det 11 %. (Størrelsen på dette gebyret er det Stortinget som bestemmer)

Om gebyrene for vann, avløp og renovasjon

Vann, avløp og renovasjon er selvkostområder. Det vil si at tjenestene bare kan finansieres med inntekter av gebyrer som brukerne betaler, også kalt kommunale avgifter.
Hovedårsaken til at gebyrene øker kraftig for vann, avløp og renovasjon er

  • Økte strømpriser. Røros kommune er eneste kommune i Trøndelag som har samme strømpriser som på Østlandet, og kommunene mottar ikke strømstøtte. Snittprisen på strøm har i perioder økt fra omtrent 0,50 til 5 kroner. Det utgjør en svært stor kostnadsøkning for å drive våre vannverk og renseanlegg.
  • Økt kapitalrente på utstyr og anlegg som vi bruker i vann, avløp og renovasjon.
  • Økte drivstoffpriser for renovasjon, som gir høyere driftskostnader.

Hva er selvkost? Hva kan vi bruke gebyrinntekter til?

Selvkost betyr at et område skal finansieres av gebyrer som brukerne betaler. Vi kan ikke bruke skatteinntekter eller statlige overføringer til å finansiere et selvkostområde.

Vi kan drifte våre vann og avløpsanlegg, og betale for utskifting av vann- og avløpsledninger, eller bygge ut ny vannkilde med inntekter fra gebyrene. Men – vi har ikke lov til å bruke gebyrinntektene til andre ting, som for eksempel å betale byggelån til skoler eller sykehjem.

Litt om prisutviklingen

Kommunen har ikke lov til å samle opp store overskudd over tid på et selvkostområde. Hvis vi har store overskudd, må vi sette ned gebyrene, slik at regnskapet går i balanse over tid. Revisor kontrollerer kommunens kalkyler og regnskap for selvkostområdene, for å kvalitetssikre at de er riktige i forhold til gjeldende regelverk.

Tidligere hadde vi litt for store overskudd, og vi valgte å ha en lav prisøkning av gebyrene for å bruke opp overskuddet. Derfor hadde vi ikke store reserver når den store prisøkningen kom i slutten av 2021. Vi så heller ikke for oss den store prisøkningen som skulle komme, og gebyret for 2022 ble satt for lavt. Det betyr at vi nå må ta igjen en prisvekst over 2 år, i tillegg til høye strømpriser og økte rentekostnader.

Gebyrsatsene skal være lik for alle

Gebyrene er bygd opp etter en modell der satsene er like for alle. Det er ikke forskjell i prisen på om vi må frakte vannet 100 meter eller 2 km i rør, selv om det koster mye mer å både legge og drifte 2 km med rør. Det samme gjelder for renovasjon – selv om vi kjører 2 km eller 2 mil, så er gebyret det samme.

Her finner du alle kommunale gebyrer for 2023, som er vedtatt av kommunestyret.

X