Blog

Aktuelt, Koronavirus, Nyheter

Obligatorisk testing ved innreise til Norge – åpen teststasjon 4 timer daglig på grenseovergangen ved Røros

Fra og med onsdag 20. januar vil personer som reiser inn til Norge via grenseovergangen på Røros bli testet ved egen teststasjon på Vauldalen. Personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt i løpet av de siste 14 dager før ankomst til Norge, skal teste seg for covid-19 ved grenseovergangsstedet i Norge (se covid-19-forskriften § 4d). Grensepolitiet vil være tilstede ved alle åpne grensepasseringer og registrere innreisende.

Vauldalen teststasjon er kun åpen 4 timer hver dag

Teststasjonen er åpen alle dager fra klokken 8.00 til 12.00. Det betyr at alle som kommer etter klokken 12 må vente helt til neste dag før de kan få krysse grensa inn til Norge.

Når teststasjonen er stengt er også grensa stengt for grensepasseringer. Da er det kun personer som er unntatt kravet som får reise inn til Norge.

Det er hurtigtester som vil bli brukt.

Reisende har plikt til å sette seg inn i regler og unntak

Vi gjør oppmerksom på at innreisereglene strammes inn fra midnatt, natt til fredag 29. januar 2021. Norske statsborgere og utlendinger som er bosatt i Norge kan fortsatt reise inn i Norge. Noen unntak gjelder.

Bakgrunn for beslutningen

Teststasjoner ved flere av landets grenser er et ledd i arbeidet med å forhindre importsmitte. Regjeringen innførte obligatorisk testing for covid-19 ved innreise til Norge, med virkning fra 02.01.2021, da med teststasjoner på utvalgte grenseoverganger. Obligatorisk testing er innført i tillegg til eksisterende tiltak som krav om covid-19-test tatt <24 timer før innreise, krav om utfylt registreringsskjema ved ankomst til Norge og karantenekrav i 10 døgn. Fredag denne uken ble det bestemt at det skulle opprettes teststasjoner ved flere av landets grenseoverganger.

Røros kommune fikk oppdraget med å opprette teststasjon ved grensa fredag kveld, med frist om å være operativ onsdag morgen. Vi har jobbet for fullt gjennom helga, med mange involverte. Mandag kveld var alle detaljer på plass – blant annet lokaler, testutstyr, informasjon og bemanning. Vi er veldig glad for at så mange som 25 personer nå har sagt ja til å bemanne teststasjonen.

 

Sist oppdatert: 28.01.2021

X