Blog

Folkehelse, framtidas trygghet og omsorg, Helse og omsorg, Nyheter

Nytt brukerpanel ønsker innspill om psykisk helse- og rustjeneste fra brukere og pårørende

For å styrke bruker- og pårørendemedvirkningen, både på system- og tjenestenivå, har sju kommuner i Trøndelag opprettet interkommunalt brukerpanel

Brukerpanelet er satt sammen av personer som bruker eller har brukt tjenestene i psykisk helse og rus – både brukere, erfaringskonsulenter og pårørende.

Våre oppgaver er:

 • å være et bindeledd mellom brukerne og kommunen
 • å få innspill fra dere som er brukere og pårørende av tjenestene i kommunen, som vi tar med oss inn på tjenestenivå

Vi kan ikke hjelpe enkeltpersoner med problemstillinger du har, vi kan bare videreformidle til tjenesten.

Har du innspill og erfaringer du vil dele med oss?

Send en e-post til fjellregionbrukerpanel@gmail.com

Slik jobber vi:

 • vi deltar på 4 møter sammen med tjenesten, hvert år
 • vi tar imot innspill fra brukere og pårørende av psykisk helse og rustjenestene i kommunene
 • på oppdrag fra kommunen gir vi tilbakemelding i planarbeid
 • når kommunen skal i gang med konkrete tiltak, for  eksempel kurs eller gruppetilbud, ønsker vi å være med i startfasen for å bidra med våre erfaringer og tilbakemeldinger fra brukerne

Gevinster:

 • Tjenestene blir bedre tilpasset brukerne behov, når brukerne har fått være med å si sin mening om egne behov
 • Tjenester som vektlegger den enkeltes ressurser, når brukerne får fortalt om sine ønsker og behov
 • Mer målrettede tjenester
 • Økt brukermedvirkning i tjenesten

Disse kommunene er med:

 • Oppdal
 • Rennebu
 • Røros
 • Holtålen
 • Heim
 • Midtre Gauldal
 • Skaun
 • Rindal
X