Blog

Nyheter, Næring

Nyhetsbrev fra reindriftsavdelinga, Statsforvalteren i Trøndelag

Illustrasjonsfoto nyhetsbrev Reindriftsavdelinga

Buerie biejjie!
Vedlagt ligger nyhetsbrev nr 4 i 2023 fra Reindriftsavdelinga.
Om dere ikke har fått lest tidligere nyhetsbrev, så er de lagt på heimesida til Statsforvalteren: https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Landbruk-og-reindrift/Reindrift/vare-nyhetsbrev/les-vare-nyhetsbrev2/ .

Minner om at det blir førslaktermøter i år også. Mest sannsynlig på Røros den 30.08. og på Snåsa enten den 31.08 eller 1.09. Mer info kommer!

Her kan du lese Nyhetsbrev 4/23 fra reindriftsavdelingen

X