Blog

framtidas trygghet og omsorg, Helse og omsorg, Nyheter

Nye trygghetsalarmer for hjemmeboende i Røros kommune

Bilde viser to ansatte som viser fram en av de nye trygghetsalarmene

De siste par ukene har det vært gjort en stor jobb med å bytte ut alle trygghetsalarmer for hjemmeboende og ved omsorgsboligene i Røros kommune. Ansatte i hjemmetjenesten har sammen med ansatte fra responssenteret (brannvakta) besøkt opp mot 190 brukere som nå har fått ny boks på veggen. En stor takk til alle for vel utført jobb.
De nye alarmene vil i utgangspunktet fungere på samme måte som de gamle, med et smykke som brukeren trykker på for å be om bistand. Trygghetsalarmer vil i tillegg gi muligheter for tilkobling av mer velferdsteknologisk utstyr som skal bidra til økt trygghet og sikkerhet for brukeren.
Mottaket av alarmene vil som før ligge hos responssenteret (brannvakta) med 24/7 responstid.
Dette inngår som en del av omstillingsprosjektet i helse og omsorg, og kommunens satsning på velferdsteknologi.

X