Blog

Aktuelt, Barn, unge og utdanning, Koronavirus, Kultur, idrett og fritid, Nyheter

Nye tiltak på kulturskolen, ungdomstrinnet og opplærings- og veiledningstjenesten i Røros kommune

Bilde er tatt i en skoletime, og viser to jenter som jobber med skolearbeid. Jentene ser konsentrerte i ei bok. Både foran og bak dem i klasserommet ser man flere elever som sitter å jobber.

Her kan du se hvilke tiltak vi gjør i kulturskolen, på ungdomstrinnet og på Røros opplærings- og veiledningstjeneste, etter at myndighetene i går kom med forsterkede nasjonale smitteverntiltak. Vi vil vurderer tiltakene og hvordan vi organiserer undervisningen  fortløpende de neste to ukene. De nasjonale tiltakene gjelder i første omgang frem til 18. januar.

Kulturskolen

I forbindelse med skjerpende smitteverntiltak setter kulturskolen i gang følgende tiltak:

 • Vi utsetter oppstart for store grupper som ballett, teater, billedkunst og duedtie til uke 2. Det er ingen undervisning for disse gruppene denne uken. Videre organisering av denne undervisningen blir vurdert på nytt ved starten av neste uke.
 • Musikkundervisning går som normalt, små grupper og enkeltelever på samme trinn. Det kan forekomme noen justeringer av timeplaner. Dette gir den enkelte lærer beskjed om.
 • Elevene møter direkte til time og skal ikke oppholde seg i foajeen. Foresatte venter ute og alle holder avstand.
 • Oppdaterte retningslinjer blir sendt ut til elever og foresatte.

Ungdomstrinnet ved Røros skole

Undervisningen på ungdomstrinnet organiseres på rødt nivå. Tiltakene under gjelder i første omgang for uke 1. Dersom vi ser at de oppsatte tiltakene ikke fungerer vil vi vurdere å veksle mellom hjemmeundervisning og undervisning på skolen.

 • Elevene møter til avtalt tid før skolestart, og drar hjem når skoledagen er ferdig. Elever som bringes/hentes går til parkeringsplassen. Ingen foresatte inne på skolen unntatt avtalte møter.
 • Hvert trinn deles inn i mindre kohorter, det vil si hver u-gruppe er en kohort. En del undervisning må foregå digitalt, da elever ikke skal forlate plassen sin. All undervisning må foregå innad på kohortens rom.
 • Hvert trinn har sin faste stab med voksne. Ingen ansatte skal denne uken gå på tvers av trinn.
 • For å unngå trengsel har hvert trinn egen inngang. 8. trinn bruker inngang til åttekanten, 9. trinn bruker inngang til ungdomstrinn fløya. 10. trinn bruker gammel inngang til gult hovedbygg.
 • Hvert trinn har eget areal til egen disposisjon. Uteområdene deles mellom kohortene og pausetider fordeles. Musikkrom og Kunst & håndverksrom brukes ikke.
 • Alle elever har egen Chromebook. Denne må elevene ta med hjem hver dag, i tilfelle det blir aktuelt med hjemmeskole.
 • Ordinære gymtimer utgår, men det kan legges opp til fysisk aktivitet ute.

Røros opplærings- og veiledningstjeneste

Røros voksenopplæringssenter har noe hjemmeundervisning og noe ordinær undervisning de neste to ukene.

 • Gruppe 1 har hjemmeundervisning onsdager.
 • Gruppe 2 har hjemmeundervisning mandager og torsdager.
 • Grunnskoleklassen har hjemmeundervisning tirsdager og fredager.

Spesialpedagogisk tilbud for voksne avtales individuelt.

PPT driftes så godt som normalt med ekstra fokus på smittevern, og de ansatte benytter seg delvis av hjemmekontor.

 

X